Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
03.06.2020
We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74) O: Albowiem tak Bóg umiłował świat (428 | ....
21.05.2020
We: Przyjdz Duchu Świety, napełnij serca swych wiernych ( -| 95) O: Przyjdź Duchu Święty, ....
20.05.2020
We: Pan Jezus w niebo wstępuje (- | 4386) O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | 4405)- ....
10.03.2020
We: Boże w dobroci nigdy nieprzebrany (276 | 3181) O: Converte nos (- | 4523) K: Kto spożywa moje ....
03.03.2020
We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233) O: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy (458 | ....
26.02.2020
We: O Boże mój (144 | 4470) O: Nie samym chlebem żyje człowiek (706 | 4435) K: Oto Boży ....

Strona: 1 z 69