Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
04.05.2021
We: Otrzyjcie już łzy płaczący (289 | 4172) O: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) K: Alleluja, ....
21.04.2021
We: Panie my Twoje dzieci (323 | 4404) O: Pan mój pasterzem moim jest (245 | -) K: Mój Pan jest ....
15.04.2021
We: Zwycięzca śmierci (295 | 4120) O: Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych K: Chrystus ....
15.04.2021
We: O dniu radosny (- | 4152) O: O Jezu, Boże utajony (726 | 4377) K: Oto są baranki młode (434 ....
24.03.2021
We: Wjeżdża Król nasz (- | 4216) Procesja: Hosanna na niebiosach (158 | 3331) O: Ogrodzie oliwny ....
16.03.2021
We: O Boże mój (144 | 4470) O: Bądź mi litościw (274 | 4232) K: Oto Boży Baranek swym Ciałem ....

Strona: 1 z 75