Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
16.06.2021
We: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665) O: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) K: Pan ....
02.06.2021
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy ....
02.06.2021
We: Sławcie usta (813 | 2838) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387) ....
27.05.2021
We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74) O: Albowiem tak Bóg umiłował świat (428 | ....
20.05.2021
We: Duchu Święty, Boże przyjdź (659 | 4391) O: Przyjdz Duchu Świety, napełnij serca swych ....
13.05.2021
We: Pan Jezus w niebo wstępuje (- | 4386) O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | 4405) K: Lud ....

Strona: 1 z 76