Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

10 czerwca 2018 - X niedziela zwykła B

08 czerwca 2018Odsłon: 1046Temat: 275 z 397
10 czerwca 2018 - X niedziela zwykła B

We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505)

O: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

K: Światłem i zbawieniem mym (809 | 2445)

U: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407)

Wy: Wykrzykujcie na cześć Pana (667 | 4373)

Psalm:
Justyna