Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

10 grudnia 2017 - II niedziela adwentu B

26 listopada 2017Odsłon: 1478Temat: 248 z 398
10 grudnia 2017 - II niedziela adwentu B

We: Oto Pan Bóg przyjdzie (303 | 4521)

O: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

O: Czekam na Ciebie dobry Boże (13 | 4478)

U: Uwielbiać mego Pana chcę (9 | 2989)

Wy: Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś (- | 52)

Psalm:
Ula