Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

10 lipca 2016 - XV niedziela zwykła C

14 lipca 2016Odsłon: 1479Temat: 179 z 397
10 lipca 2016 - XV niedziela zwykła C

We: Chrystus to nadzieja cała nasza (76 | 3235)

O: Wspaniały Dawco miłości (41 | 4443)

K: Witaj pokarmie (353 | 4368)

U: Ubi caritas Taize (- | 2977)

Wy: Chcemy słuchać Cię (777 | -)

Psalm:
Ula