Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

10 listopada 2019 - XXXII niedziela zwykła C

05 listopada 2019Odsłon: 580Temat: 339 z 397
10 listopada 2019 - XXXII niedziela zwykła C

We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

O: Niech Twój rozbłyśnie dzień (- | 4530)

K: Mój Pan jest Dobrym Pasterzem (757 | 4362)

U: Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię (814 | 2451)

Wy: Twe drogi są najlepsze (719 | 4413)

Psalm:
Justyna / Ula