Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

11 czerwca 2020 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa A

09 czerwca 2020Odsłon: 366Temat: 365 z 397
11 czerwca 2020 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi ...

We: Sławcie usta (813 | 2838)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K: Kto spożywa moje Ciało (755 | 4524)

U: Skosztujcie i zobaczcie (P.Bębenek) (384 | 2441)

Wystawienie: O salutaris Hostia (O zbawcza Hostio) (300 | 4422)

Procesja: Zbliżam się w pokorze (87 | 4394)

Zakończenie: Organista Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy) - z organistą ( -|3278)

Wy: Boże coś Polskę (- | 4565) - organista?

albo Cała ziemio wołaj (302 | 4421)

Psalm:
()