Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

11 grudnia 2016 - III niedziela adwentu A

07 grudnia 2016Odsłon: 1355Temat: 204 z 397
11 grudnia 2016 - III niedziela adwentu A

We: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | 4454)

O: Gwiazdo morza głębokiego (403 | 1231)

K1: Bierzcie chleb ( -| 81)

K2: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Panie świat ujrzy Cię (319 | 4456)

Wy: Błogosławiona jesteś, Maryjo (- | 1183)

Psalm:
Piotrek Ś.