Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

11 października 2015 - XXVIII niedziela zwykła B

01 października 2015Odsłon: 1801Temat: 127 z 398
11 października 2015 - XXVIII niedziela zwykła B

We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

O: Niewyczerpane są łaski Twe, Panie (315 | 4440)

K: O salutaris Hostia (O zbawcza Hostio) (300 | 4422)

U: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407)

Wy: Maryjo Matko mojego wezwania (- | 4487)

lub

Wy (2): Barka(15 | 1698)

lub

Wy (3): Uczył nas (383 | 4420)

Psalm: Julia