Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

12 grudnia 2015 - sobota, roraty

09 grudnia 2015Odsłon: 1662Temat: 136 z 397
12 grudnia 2015 - sobota, roraty

We: Witaj Gwiazdo morza (- | 1132)

O: Matko niebieskiego Pana (-| 1314)

K: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Magnificat (568 | 4512)

Wy: Wody Jordanu (308 | 4522)

Psalm:
Ania