Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

12 lipca 2015 - XV niedziela zwykła B

09 lipca 2015Odsłon: 1637Temat: 112 z 398
12 lipca 2015 - XV niedziela zwykła B

We: Boże w dobroci nigdy nieprzebrany (276 | 3181)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K: Przybądźcie tu (- | 3772)

U: Święty, święty, święty Pan zastępów jest (37 | 55)

Wy: Gdy uczniów swych (Sandały) (147 | 1751)

Psalm: Ula