Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

12 listopada 2017 - XXXII niedziela zwykła A

08 listopada 2017Odsłon: 1118Temat: 244 z 397
12 listopada 2017 - XXXII niedziela zwykła A

We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

O: Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779 | 2446)

K: Panie, pragnienia ludzkich serc (82 | 4461)

U: Jesteś Królem (50 | 879)

Wy: Ty światłość dnia (307 | 4564)

Psalm:
Ula