Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

12 maja 2019 - IV niedziela Wielkanocna C - niedziela Dobrego Pasterza

09 maja 2019Odsłon: 960Temat: 320 z 397
12 maja 2019 - IV niedziela Wielkanocna C - niedziela Dobrego ...

We: Oto jest dzień (Kowalski) (437 | 4427)

O: Mój Pan jest Dobrym Pasterzem (757 | 4362)

K: To jest Baranka Ciało (- | 4366)

U: Tobie chór aniołów (223 | 4416)

Wy: Jezus zwyciężył (66 | 4499)

Psalm:
Ania / Justyna