Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

13 grudnia 2014 - sobota, roraty

13 grudnia 2014Odsłon: 1977Temat: 78 z 397
13 grudnia 2014 - sobota, roraty


We: Oto Pan Bóg przyjdzie (303 | 4521)

O: Gwiazdo morza głębokiego (403 | 1231)

K: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

U: Wielbić Pana chcę (157 | 4441)

Wy: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | 4454)

Psalm: Monika W