Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

13 kwietnia 2014 - Niedziela Palmowa

13 kwietnia 2014Odsłon: 1751Temat: 37 z 397
13 kwietnia 2014 - Niedziela Palmowa

We: Wjeżdża Król nasz

Procesja: Hosanna na niebiosach (158)

O: Ogrodzie oliwny (286)

K: Sławcie usta (813)

U: Krzyżu Święty nade wszystko (279)

Wy: Modlitwa arcykapłańska (Nadeszła Ojcze godzina moja) (259)

Psalm: Ula G.