13 kwietnia 2017 - Wielki Czwartek

30 marca 2017Odsłon: 1350Temat: 223 z 403
13 kwietnia 2017 - Wielki Czwartek

Procesja wejścia:

Ludu kapłański (Gałuszka NT1) (3489)

Obrzędy wstępne:

Kyrie eleison (de Sanctis) (Bebenek) (4041)

Chwała na wysokości Bogu

Liturgia Słowa:

Psalm responsoryjny (4822)

Chwała Tobie, Królu wieków (Bębenek)

Obrzęd Mandatum:

Ubi caritas et Amor (Durufle)(83)

Modlitwa powszechna:

Taize

Przygotowanie darów:

Miłujcie się wzajemnie (Rogala) (4961)

Modlitwa eucharystyczna:

Sanctus (de Sanctis) (Bębenek) (4042)

Amen potrójne (NT2)

Komunia święta:

Agnus Dei (de Sanctis) (Bębenek) (4043)

Pan wieczernik przygotował (4452) lub O mój Jezu - p.Organista (4428)

Zbliżam się w pokorze (Bębenek) (4394)

Bądźże pozdrowiona (Wędzicki)(3140)

Chlebie najcichszy - schola dziecięca (4475)

Uczta Baranka (Blycharz)(2425)

Uwielbienie po Komunii:

Dzięki Ci, Panie (Bębenek)(100)

Okadzenie Najświętszego Sakramentu: w ciszy

Procesja do kaplicy przechowania:

Sław, języku, tajemnicę (2837)

Schola In Te confido

Data druku: Środa,  21 kwietnia 2021 r.  03:20:41