Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

13 września 2015 - XXIV niedziela zwykła B

10 września 2015Odsłon: 1660Temat: 122 z 397
13 września 2015 - XXIV niedziela zwykła B

We: Exaudi Deus (702 | 2435)

O: (brak opracowania) Czym się Panu odpłacę (Psalm 116) (- | -)

lub

O2: (brak opracowania) Krzyżu, mój Krzyżu

K: Sławcie usta (813 | 2838)

U: Ty światłość dnia (307 | 4564)

Wy: Zbawienie przyszło przez Krzyż (291 | 4227)

Psalm: Kornelia

do posłuchania