Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

14/15 maja 2016 - Zesłanie Ducha Świętego - Msza w nocy

07 maja 2016Odsłon: 1765Temat: 168 z 398
14/15 maja 2016 - Zesłanie Ducha Świętego - Msza w nocy

We: Przyjdz Duchu Świety, napełnij serca swych wiernych ( -| 95)

O: Mocą Swą obdarz nas (- | 75)

K: Przybądź Płomieniu (725 | 2150)

U: Niechaj Zstąpi Duch Twój (69 | 2143)

Wy: Niech strumienie żywej wody (770 | 1548)

Psalm:
Monika G.

Alleluja Taize

Duchu Święty przyjdź ( -|53 )

Sekwencja (Przybądź Duchu Święty) (84 | 4392)