Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

14 czerwca 2014 - ślub

14 czerwca 2014Odsłon: 1654Temat: 50 z 398
14 czerwca 2014 - ślub

Przed uroczystością: Rękę Ci daję

We: Bo jak śmierć potężna jest miłość (377)

O: Miłość Twa (472)

K: W kruszynie chleba (544)

U: Chwalę Ciebie Panie

Wy1: Ave Maria (F. Schubert)

Wy2: Marsz weselny (Mendelssohn)