Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

14 czerwca 2020 - XI niedziela zwykła A

09 czerwca 2020Odsłon: 344Temat: 366 z 397
14 czerwca 2020 - XI niedziela zwykła A

We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K: Zbliżam się w pokorze (87 | 4394)

U: Uwielbiać mego Pana chcę (9 | 2989)

Wy: Cała ziemio wołaj (302 | 4421)

Psalm:
()