Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

14 grudnia 2014 - III niedziela Adwentu B; Gaudete - niedziela radości

14 grudnia 2014Odsłon: 2019Temat: 79 z 398
14 grudnia 2014 - III niedziela Adwentu B; Gaudete - niedziela ...


We: Spuście nam na ziemskie niwy (443 | 4459)

O: Duch Pański nade mną (309 | 914)

K: O Panie, Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Uwielbia dusza moja Pana mego moc (633 | 4515)

Wy: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | 4454)

Psalm: JustynaDod: Duchu Święty Przyjdź (- | 53)