14 kwietnia 2017 - Wielki Piątek

30 marca 2017Odsłon: 1365Temat: 224 z 403
14 kwietnia 2017 - Wielki Piątek

Liturgia Słowa:

Psalm responsoryjny (4823)

Chwała Tobie, Królu wieków(Bębenek lub Gałuszka)

Pasja wg św. Jana

Procesja z Krzyżem:

Odpowiedzi Pójdźmy z pokłonem

Adoracja Krzyża:

Krzyżu Chrystusa (p.Organista) (4274) - 11 zwrotek

Święty Boże + Od powietrza, głodu, ognia i wojny, - wybaw nas Panie. (85)

Krzyżu święty (Gałuszka, NT1) (4276)

Jestem kochany - schola dziecięca (4482)

Tak bowiem Bóg (P.Pałka) (1581)

Święty Boże + Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, - zachowaj nas Panie. (85)

Adoramus Te Christe (Kantyk o męce Pańskiej) (NT1) (4364)

Ogrodzie oliwny (4297)

Błogosławiony Krzyżu Chrystusa - schola dziecięca (86)

Jezu Tyś cały (88)

Święty Boże + My grzeszni Ciebie Boga prosimy: - wysłuchaj nas Panie. (85)

Wisi na krzyżu (4213)

Hymn ku czci Krzyża Świętego - Jaśnieje krzyż chwalebny(Bębenek) (102)

Ludu mój ludu (Pospieszalski) (4281)

Per Crucem Tuam (Pałka) (103)

Boska dobroci (Kusz) (104 - dokończyć slajdy!)

Komunia święta:

Jezu Chryste, Panie miły (p.Organista) (4257)

Bóg tak ukochał świat (105 - dokończyć slajdy!)

Duszo Chrystusowa (87)

Uwielbienie: w ciszy

Procesja do Grobu Pańskiego:

Odszedł Pasterz od nas - unisono (4296) /lub Nasz Pasterz odszedł 4gł (89)

Schola In Te confido

Data druku: Środa,  21 kwietnia 2021 r.  03:04:47