Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

15 grudnia 2019 - III niedziela adwentu A - Gaudete

19 listopada 2019Odsłon: 638Temat: 346 z 398
15 grudnia 2019 - III niedziela adwentu A - Gaudete

We: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | 4454)

O: Duch Pański nade mną (309 | 914)

K: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

U: Magnificat (568 | 4512)

Wy: Wody Jordanu (308 | 4522)

Psalm:
()