Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

15 kwietnia 2017 - Wielka Sobota

30 marca 2017Odsłon: 1426Temat: 225 z 397
15 kwietnia 2017 - Wielka Sobota

Po Orędziu wielkanocnym:

Amen - potrójne z mszału unisono (Czy 4gł z NT2?)

Liturgia Słowa:

Psalm o stworzeniu (I czytanie) (NT1) (68)

Psalm po I czytaniu (107)

Psalm po II czytaniu (4825)

Kantyk Mojżesza (po III czytaniu) (Kusz) (69)

Psalm po IV czytaniu (70)

Psalm po V czytaniu (4828)

Psalm po VI czytaniu - Będę śpiewał na cześć Pana (71)

Psalm po VII czytaniu - Dusza moja Boga pragnie (72)

Chwała na wysokości Bogu - p.Organista

Alleluja gregoriańskie (celebrans + odpowiedzi uniosono)

Alleluja (K. Jurczak)

Liturgia chrztu:

Litania do Wszystkich Świętych (65)

Gloria Patri et Filio (Taize, NT1 str.300) (90)

Pokropienie wiernych:

Com przyrzekł Bogu (schola dziecięca + zespół) (3293)

Modlitwa powszechna:

Taize

Przygotowanie darów:

Zwycięzca śmierci (Kowalski) (4120)

Modlitwa eucharystyczna:

Sanctus (H.Kowalski lub de Lourdes) (4042)

Amen (NT2)

Agnus Dei (H.Kowalski) (4043)

Komunia święta:

Otrzyjcie już łzy - p. Organista (4172)

Chrystus Pan zmartwychwstał (P. Bębenek)(4157)

Uwielbienie po Komunii:

Surrexit (4970)

Rozesłanie:

Oto jest dzień (Gałuszka) (73)

Świętowanie Zmartwychwstania:

Regnavit - chór (4110)

Oto są Baranki - chór (1865)

Alleluja - Heandel/TGD - chór (108)

Alleluja Alleluja Amen Amen Alleluja - schola dziecięca (3129)

O wychwalajcie Go wszystkie narody - schola dziecięca (4496)

Nie ma Go tu, wstał - schola dziecięca (106)

Mój Pan żyje - ITC (4429)

Chciałam zabrać Jego ciało - ITC (109)

To nasz Bóg to nasz Pan - ITC (2916)

Pan zmartwychwstał, bracia radujmy się - ITC (4370)