Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

15 listopada 2015 - XXXIII niedziela zwykła B

12 listopada 2015Odsłon: 1588Temat: 131 z 398
15 listopada 2015 - XXXIII niedziela zwykła B

We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505)

O: Oto stoję u drzwi (460 | 1867)

K: Panie, pragnienia ludzkich serc (82 | 4461)

U: Wielkie i dziwne (753 | 3033)

Wy: Przyjdź Jezu, przyjdź (807 | 4511)

Psalm:
Kasia Ś.