Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

15 maja 2016 - Zesłanie Ducha Świętego

07 maja 2016Odsłon: 1759Temat: 169 z 397
15 maja 2016 - Zesłanie Ducha Świętego

We: Niech nas ogarnie (Łaska Pana) (35 | 2433)

We2: O Stworzycielu Duchu przyjdź ( -| 2145)

Alleluja - Beta

K: Sekwencja (Przybądź Duchu Święty) (84 | 4392)

O: Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce miłością ( -| 4493)

K1: Panie nie jestem godzien ( -| 58)

K2: Przyjdę do Was w moim Duchu (-|3993)

U: Chwalcie Pana narody (688 | 4408)

Litania Loretańska - organista

Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy) - z organistą ( -|3278)

Wy: Hymn ŚDM 2016 ( -|96)

Psalm:
Ula

Części stałe: H. Kowalski