Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

15 marca 2015 - IV niedziela Wielkiego Postu B - niedziela radości - LAETARE

13 lutego 2015Odsłon: 2155Temat: 95 z 403
15 marca 2015 - IV niedziela Wielkiego Postu B - niedziela ...

We: Cieszcie się, weselcie się (728 | 4414)

O: Tak bowiem Bóg umiłował świat (700 | 1581)

K: To jest Baranka Ciało (- | 4366)

U: Adoramus Te, Domine (164 | 57)

Wy: Zbawienie przyszło przez Krzyż (291 | 4227)

Kyrie (4041)
Sanctus (4042)
Agnus Dei (4043)


Psalm: Ula

Do nauczenia