Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

15 września 2019 - XXIV niedziela zwykła C

12 września 2019Odsłon: 742Temat: 331 z 398
15 września 2019 - XXIV niedziela zwykła C

We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477)

O: Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779 | 2446)

K: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

U:Panie mój przychodzę dziś (331 | 4500)

Wy: Twe drogi są najlepsze (719 | 4413)

Psalm:
()