Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

16 grudnia 2017 - sobota, roraty

10 grudnia 2017Odsłon: 1140Temat: 249 z 397
16 grudnia 2017 - sobota, roraty

We: Zdrowaś bądź, Maryja (784 | 4513)

O: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

K: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

K2: O Panie, Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Pan blisko jest (176 | 4455)

U2: Panie świat ujrzy Cię (319 | 4456)

Wy: Uwielbia dusza moja Pana mego moc (633 | 4515)

Psalm:
Justyna