Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

16 marca 2014 - II niedziela Wielkiego Postu A

16 marca 2014Odsłon: 1637Temat: 33 z 397
16 marca 2014 - II niedziela Wielkiego Postu A

We: Chrystus to nadzieja cała nasza (76)

D: Tylko w Twoim miłosierdziu (649)

K: Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie (148)

U: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa (35)

Wy: Nadzieja JezusPsalm: Magda M.