Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

17 grudnia 2016 - sobota, roraty

13 grudnia 2016Odsłon: 1406Temat: 205 z 403
17 grudnia 2016 - sobota, roraty

We: Po upadku człowieka ( -| 32)

O: Spuśćcie nam na ziemskie niwy (443 | 4459)

K: Chrystus Pan karmi nas (107 | 4488) - bez refrenu

U: Magnificat (Bębenek) (- | 79)

Wy: Archanioł Boży Gabriel (80 | 4561)

Psalm:
Justyna