Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

17 grudnia 2017 - III niedziela adwentu B

11 grudnia 2017Odsłon: 1712Temat: 250 z 403
17 grudnia 2017 - III niedziela adwentu B

We: Spuście nam na ziemskie niwy (443 | 4459)

O: Duch Pański nade mną (309 | 914)

K: O Panie, Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Panie świat ujrzy Cię (319 | 4456)

Wy: Uwielbia dusza moja Pana mego moc (633 | 4515)

Psalm:
Kasia C.