Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

17 kwietnia 2014 - Wielki Czwartek

17 kwietnia 2014Odsłon: 1647Temat: 38 z 397
17 kwietnia 2014 - Wielki Czwartek

We. Ludu Kapłański

Mandatum: Miłujcie się wzajemnie

O: Gdzie miłość wzajemna i dobroć

K: Panie dobry jak chleb (organista)

     Zbliżam się w pokorze

     Panie, nie jestem godzien

     Jestem chlebem życia (Schola "Gloria Tua")

     Sławcie usta Ciało Pana

U: Psalm 116 (Czym się Panu odpłacę)

Przeniesienie NS: Sław języku tajemnicę