Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

17 lipca 2016 - XVI niedziela zwykła C

14 lipca 2016Odsłon: 1412Temat: 180 z 398
17 lipca 2016 - XVI niedziela zwykła C

We: Boże w dobroci nigdy nieprzebrany (276 | 3181)

O: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480 | 2936)

K: Oto stoję u drzwi (460 | 1867)

U: Jezus, Najwyższe Imię (40 | 4479)

Wy: Mój Jezu, mój Zbawco (370 | 2447)

Psalm:
Kornelia