Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

17 lutego 2019 - VI niedziela zwykła C

13 lutego 2019Odsłon: 902Temat: 305 z 397
17 lutego 2019 - VI niedziela zwykła C

We: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665)

O: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

K: O Panie, Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Pan wywyższony, nasz Król wywyższony (218 | 4402)

Wy: Cieszcie się, weselcie się (728 | 4414)

Psalm:
Kasia/Justyna