Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

17 marca 2019 - II niedziela Wielkiego Postu C

12 marca 2019Odsłon: 863Temat: 309 z 397
17 marca 2019 - II niedziela Wielkiego Postu C

We: Wierzymy w Ciebie Chryste (815 | 3044)

O: Zbudź się o śpiący (407 | 4516)

K: Sławcie usta (813 | 2838)

U: Duszo Chrystusowa (- | 87)

Wy: O Boże mój (144 | 4470)

Psalm:
Michał / Ula

Kyrie (4041)
Sanctus (4042)
Agnus Dei (4043)


Ew. na uwielbienie Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407)