Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

17 sierpnia 2014 - XX niedziela zwykła A

17 sierpnia 2014Odsłon: 1632Temat: 58 z 397
17 sierpnia 2014 - XX niedziela zwykła A

We: Boże zmiłuj się nad nami (504)

O: Exaudi Deus (702)

K1: W kruszynie chleba

K2: Chrystus Pan karmi nas (107)

U: Tak mnie skrusz (771)

Wy: Z dawna Polski (423)

Psalm: Kasia Ś.