Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

18 grudnia 2016 - IV niedziela adwentu A

13 grudnia 2016Odsłon: 1359Temat: 206 z 398
18 grudnia 2016 - IV niedziela adwentu A

We: Po upadku człowieka ( -| 32)

O: Tobie wznawiamy (313 | 4458)

K: Chrystus Pan karmi nas (107 | 4488) - bez refrenu

U: Magnificat (Bębenek) (- | 79)

Wy: Uwielbia dusza moja Pana mego moc (633 | 4515)

Psalm:
Julka