Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

18 listopada 2018 - XXXIII niedziela zwykła B

14 listopada 2018Odsłon: 923Temat: 288 z 398
18 listopada 2018 - XXXIII niedziela zwykła B

We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505)

O: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

K: Panie, pragnienia ludzkich serc (82 | 4461)

U: Jezus, Najwyższe Imię (40 | 4479)

Wy: Nadzieja Jezus (- | 4528)

Psalm:
()