Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

18 stycznia 2015 - II niedziela zwykła B

14 stycznia 2015Odsłon: 1886Temat: 87 z 403
18 stycznia 2015 - II niedziela zwykła B

We: Boże obdarz kościół Twój (762 | 49)

O: Jeden chleb (188 | 4383)

K1: Tyś w wieczerniku (436 | 4381)

K2: W żłobie leży (- | 529)

U: Gdy śliczna Panna (- | 620)

Wy: O Panie, szukasz dzieci Twych (385 | 4410)

Psalm: Kasia Ś.