Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

18 września 2016 - XXV niedziela zwykła C

15 września 2016Odsłon: 1434Temat: 189 z 397
18 września 2016 - XXV niedziela zwykła C

We: Ty jesteś skałą zbawienia mego (6 | 4460)

O: Panie, pragnienia ludzkich serc (82 | 4461)

K: Dzięki, Ci, Panie za Ciało Twe i Krew (341 | 100)

U: Chwalcie Pana niebios (690 | 4397)

Wy: Ty jesteś Bogiem mym (49 | 2943)

Psalm:
Justyna