Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

19 kwietnia 2015 - III niedziela Wielkanocna B

16 kwietnia 2015Odsłon: 1760Temat: 99 z 403
19 kwietnia 2015 - III niedziela Wielkanocna B

We: Wesoły nam dzień dziś nastał  (299 | 4103)

O: Otrzyjcie już łzy płaczący (289 | -)

K: Chrystus Pan zmartwychwstał (-|-)

U: Psalm 148 (45 | 2412)

Wy: Zmartwychwstały Pan królestwo objął dziś (640 | 4371)

Psalm: Monika G.

Przygotować na próbę:
Oto są baranki młode (434 | 4147)
Tobie chór aniołów (223 | 4416)
On jest dobrym pasterzem (663|-)
Oto jest dzień (584 | -)
Miłujcie się wzajemnie (741|-)
Alleluja, Jezus Panem jest (686 | 4369)
Pan zmartwychwstał, bracia radujmy się (-|-)