Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

19 lutego 2017 - VII niedziela zwykła A

17 lutego 2017Odsłon: 1298Temat: 216 z 398
19 lutego 2017 - VII niedziela zwykła A

We: Boże w dobroci nigdy nieprzebrany (276 | 3181)

O: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477)

K: Witaj pokarmie (353 | 4368)

U: Wielkie i dziwne (753 | 3033)

U2: Wielkie są dzieła Twej potęgi (- | 82)

Wy: Tobie Panie, zaufałem (811 | 35)

Psalm:
()