Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

19 maja 2019 - V niedziela Wielkanocna C

09 maja 2019Odsłon: 847Temat: 321 z 397
19 maja 2019 - V niedziela Wielkanocna C

We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421)

O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961)

K: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407)

Wy: Psalm 148 (45 | 2412)

Psalm:
()

Święty Michale... (3002)