Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

19 marca 2017 - III niedziela Wielkiego Postu A

16 marca 2017Odsłon: 1186Temat: 221 z 397
19 marca 2017 - III niedziela Wielkiego Postu A

We: Boże w dobroci nigdy nieprzebrany (276 | 3181)

O: Converte nos (- | 4523)

K: Pan wieczernik przygotował (32 | 4452)

U: Będę Cię sławił, o Panie (825 |1901)

Wy: Chrystus Pan przyszedł na świat (11 | 4467)

Kyrie (4041)
Sanctus (4042)
Agnus Dei (4043)

Psalm:
Julka