Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

19 stycznia 2020 - II niedziela zwykła A

13 stycznia 2020Odsłon: 581Temat: 354 z 397
19 stycznia 2020 - II niedziela zwykła A

We: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

O: Niech nas ogarnie (Łaska Pana) (35 | 2433)

K: Witaj pokarmie (353 | 4368)

U: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507)

Wy: O gwiazdo Betlejemska (- | 693)

Psalm:
Kasia