Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

19 września 2015 - ślub 16:30

18 września 2015Odsłon: 1657Temat: 123 z 398
19 września 2015 - ślub 16:30

We: Bo jak śmierć potężna jest miłość (377 | 1711)

O: Miłość Twa (472 | -)

K: Oto są baranki młode (434 | 1865)

U: Chwalę Ciebie Panie (487 | 4489)

Psalm: Kornelia