Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

20 grudnia 2014 - sobota, roraty

20 grudnia 2014Odsłon: 1810Temat: 80 z 398
20 grudnia 2014 - sobota, roraty


We: Zdrowaś bądź Maryja (784 | 4513)

O: Tobie wznawiamy (313 | 4458)

K: Chrystus Pan karmi nas - bez refrenu (107 | 4488)

U: Nie bój się, nie lękaj się (- | 1818)

Wy: Uwielbia dusza moja Pana mego moc (633 | 4515)

Psalm: Justyna