Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

20 grudnia 2015 - IV niedziela adwentu C

16 grudnia 2015Odsłon: 1601Temat: 139 z 397
20 grudnia 2015 - IV niedziela adwentu C

We: Archanioł Boży Gabriel (80 | 4561)

O: Tobie wznawiamy (313 | 4458)

K: Chrystus Pan karmi nas (107 | 4488) - bez refrenu

U: Magnificat (Bębenek) (- | 79)

Wy: Błogosławiona jesteś, Maryjo (- | 1183)

Psalm:
Monika G.