Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

20 grudnia 2020 - IV niedziela adwentu B

18 grudnia 2020Odsłon: 106Temat: 385 z 397
20 grudnia 2020 - IV niedziela adwentu B

We: Archanioł Boży Gabriel (80 | 4561)

O: Tobie wznawiamy (313 | 4458)

K: Chrystus Pan karmi nas (107 | 4488) - same zwrotki :)

U: Magnificat (568 | 4512)

Wy: Uwielbia dusza moja Pana mego moc (633 | 4515)

Psalm:
()