Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

20 lipca 2014 - XVI niedziela zwykła A

20 lipca 2014Odsłon: 1623Temat: 55 z 398
20 lipca 2014 - XVI niedziela zwykła A

We: Ty jesteś skałą schronienia mego (6)

O: Exaudi Deus (702)

K1: Oto stoję u drzwi (460)

K2: O Panie Ty nam dajesz (118)

U: Wielkie i dziwne są dzieła Twoje (753)

Wy: Jesteś dobry (334)

Psalm: Kornelia